โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 3
14 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 200 ราย
จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมธุรกิจพิชิตตลาดออนไลน์ Smart Catalogue พิชิตตลาดโลกด้วย Alibaba.com การขายสินค้าผ่าน Thaitrade.com เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วย LINE@ การโฆษณาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ วิธีการชำระเงินออนไลน์สู่การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้สนใจ ใช้ช่องทางออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการต่าง ๆ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
14 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
11 เมษายน 2562 - 7 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
200 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมธุรกิจพิชิตตลาดออนไลน์ Smart Catalogue พิชิตตลาดโลกด้วย Alibaba.com การขายสินค้าผ่าน Thaitrade.com เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วย LINE@ การโฆษณาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ วิธีการชำระเงินออนไลน์สู่การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้สนใจ ใช้ช่องทางออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
2. นายรชต ยงพรม
3. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
4. นายรชต ยงพรม
เบอร์โทรติดต่อ :
064-181-4017 (คุณไอซ์), 095-885-3470 (คุณปรก), 02-
เอกสารประกอบกิจกรรม :
3.กำหนดการ E-commerce Week by NEA รุ่น 3 (14-17 May 2019).pdf
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เข้าฝึกอบรมในครั้งที่ 1 และ 2 (ของเดือนมกราคม และมีนาคม62)
ย้อนกลับ