ค่ายอบรมแบบเข้มข้นเตรียมความพร้อมแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน
14 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนที่เปิดรับ : 40 ราย
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
14 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
2 เมษายน 2562 - 13 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
40 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
3500.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
2. นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
เบอร์โทรติดต่อ :
025078273
เอกสารประกอบกิจกรรม :
01 OVER THE GREAL WALL รายละเอียดโครงการ อัพเดตล่าสุด_9.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ