โอกาสทางการค้าและการลงทุนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (เม็กซิโก ชิลี เปรู โคลอมเบีย)
4 มิถุนายน 2562 - 4 มิถุนายน 2562
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 100 ราย
รายละเอียดวิชา : โอกาสด้านการค้าและการลงทุนในตลาดเม็กซิโก ชิลี เปรู และโคลอมเบีย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) ช่องทางการส่งออกไปยังตลาดเม็กซิโก ชิลี เปรู และโคลอมเบีย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในตลาด
2) การแสวงหาวัตถุดิบและสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดเม็กซิโก ชิลี เปรู และโคลอมเบีย โดย วิทยากรจากสถานทูต
3) ช่องทางการใช้ประโยชน์ในการส่งออกไปยังชิลี และเปรู จากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) โดย วิทยากรจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
4) การลดความเสี่ยงจากการทำธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ โดย ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคาร EXIM Bank
5) สาขาการลงทุนที่มีศักยภาพในตลาดเม็กซิโก ชิลี เปรู และโคลอมเบีย โดย วิทยากรจากสถานทูต
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
4 มิถุนายน 2562 - 4 มิถุนายน 2562
วันที่รับสมัคร :
10 พฤษภาคม 2562 - 3 มิถุนายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
100 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
รายละเอียดวิชา : โอกาสด้านการค้าและการลงทุนในตลาดเม็กซิโก ชิลี เปรู และโคลอมเบีย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) ช่องทางการส่งออกไปยังตลาดเม็กซิโก ชิลี เปรู และโคลอมเบีย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในตลาด
2) การแสวงหาวัตถุดิบและสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดเม็กซิโก ชิลี เปรู และโคลอมเบีย โดย วิทยากรจากสถานทูต
3) ช่องทางการใช้ประโยชน์ในการส่งออกไปยังชิลี และเปรู จากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) โดย วิทยากรจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
4) การลดความเสี่ยงจากการทำธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ โดย ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคาร EXIM Bank
5) สาขาการลงทุนที่มีศักยภาพในตลาดเม็กซิโก ชิลี เปรู และโคลอมเบีย โดย วิทยากรจากสถานทูต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายประจักษ์ มโนสุทธิ
เบอร์โทรติดต่อ :
025078163
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการสัมมนา pa.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ