งานแสดงสินค้า Maison & Objet 2019
6 กันยายน 2562 - 10 กันยายน 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 7 ราย
กำหนดนำนักออกแบบเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison & Objet 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2562 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเจรจาการค้าและประชาสัมพันธ์ศักยภาพความก้าวหน้าของวงการออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
6 กันยายน 2562 - 10 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์แสดงสินค้า PARIS NORD VILLEPINTE ชานกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
กลุ่มสินค้า :
1. เฟอร์นิเจอร์
2. ไลฟ์สไตล์
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
7 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
10000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
กำหนดนำนักออกแบบเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison & Objet 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2562 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเจรจาการค้าและประชาสัมพันธ์ศักยภาพความก้าวหน้าของวงการออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอารยา จันทร์หอมหวล
2. นางสาวอารยา จันทร์หอมนวล
เบอร์โทรติดต่อ :
025078284
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ