โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2020 (NPEW)
5 สิงหาคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 100 ราย
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2020 (NPEW) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1) สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิค
2) ให้คำปรึกษาแบบ One-on-one coaching โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา
3) ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาพัฒนาผู้ประกอบการทาง online แบบ One-on-one workshop
4) เจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรให้ในงาน Natural Product Expo West 2020 ณ เมืองอนาไฮม์ แคลิฟอร์เนีย
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
5 สิงหาคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่รับสมัคร :
6 มิถุนายน 2562 - 21 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
100 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2020 (NPEW) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1) สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิค
2) ให้คำปรึกษาแบบ One-on-one coaching โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา
3) ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาพัฒนาผู้ประกอบการทาง online แบบ One-on-one workshop
4) เจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรให้ในงาน Natural Product Expo West 2020 ณ เมืองอนาไฮม์ แคลิฟอร์เนีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเกศกนก ศรีพุทธางกูร
เบอร์โทรติดต่อ :
025078183
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1.รายละเอียดโครงการ 2020.pdf
2.ร่างกำหนดการ 2020.docx.pdf
3.App Form_NPEW 2020.pdf
4.COMPANY PROFILE 2020.docx.pdf
5.แนวทางการพิจารณาสินค้าที่จะจัดแสดงในงาน NPEW ของผู้จัดงาน 2020.pdf
EW17_Organic Standards Contract_012016.pdf
หนังสือเชิญผู้ประกอบการ.pdf
หมายเหตุ :
**** ผู้ประกอบการโปรดส่ง Power Point ภาษาอังกฤษ แนะนำบริษัทและสินค้า
มาที่ e-mail : america@ditp.go.th ****
ย้อนกลับ