งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64)
10 กันยายน 2562 - 14 กันยายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 23 ราย
คูหาโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2562 (Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2019) กลุ่มนักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น THE JEWELLERS เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้แก่นักออกแบบไทยในกลุ่มสินค้าเครื่องประดับแฟชั่น ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64) ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2562
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
10 กันยายน 2562 - 14 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร :
8 พฤษภาคม 2562 - 21 มิถุนายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Impact Exhibition & Convention Center
กลุ่มสินค้า :
1. Watch / Clock / Gems and Jewelry
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
23 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
คูหาโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2562 (Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2019) กลุ่มนักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น THE JEWELLERS เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้แก่นักออกแบบไทยในกลุ่มสินค้าเครื่องประดับแฟชั่น ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64) ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายภาสกร อาภากร
2. นางสาวอารยา จันทร์หอมหวล
3. นางสาวอารยา จันทร์หอมนวล
เบอร์โทรติดต่อ :
025078284
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ