กิจกรรมส่งเสริม Thai Character Licensing ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 10 ราย
กิจกรรมเจรจาการค้าและแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยภายใต้คูหา (Pavilion) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
24 กรกฎาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
1. Digital Content
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
กิจกรรมเจรจาการค้าและแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยภายใต้คูหา (Pavilion) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวพิมลภา เกษประคอง
2. นางสาวไอรีน ฉัตรสุวรรณวารี
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8457,8427
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ข้อมูลเปิดรับสมัครโครงการ final.pdf
ใบสมัคร character style oct .2019 -final.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ