กิจกรรม Innovation and Design Zone (IDZ) ในงาน Bangkok and Jewelry Fair 2019 ครั้งที่ 64
10 กันยายน 2562 - 14 กันยายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 12 ราย
-
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
10 กันยายน 2562 - 14 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Impact Exhibition & Convention Center
กลุ่มสินค้า :
1. Watch / Clock / Gems and Jewelry
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
12 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศรัญญา วระกฎ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8270
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ