โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล
11 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562
ประเภท : สัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 600 ราย
เป็นการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จัดขึ้นวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
11 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร :
15 สิงหาคม 2562 - 6 กันยายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
600 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
0.00
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จัดขึ้นวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
3. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
4. นางสาวปริศนา ชัยนวล
5. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
6. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
084-4362006 02-5078158
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ