โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market : สินค้า OTOP ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 34 ราย
จกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ของแต่ละสินค้า
โดยแบบเป็น 4 กลุ่ม
1. กลุ่มสินค้า OTOP
2. กลุ่มสินค้าผู้สูงอายุ
3. กลุ่มสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง
4. กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
34 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
จกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ของแต่ละสินค้า
โดยแบบเป็น 4 กลุ่ม
1. กลุ่มสินค้า OTOP
2. กลุ่มสินค้าผู้สูงอายุ
3. กลุ่มสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง
4. กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเกสรา ชนะรบ
เบอร์โทรติดต่อ :
02 5078389
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัคร OTOP STYLE Bangkok ตุลาคม 62.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ