โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ในงานแสดงสินค้า Style Bangkok เดือนตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 22 ราย
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market: สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
1. Pet and Farming Products
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
22 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market: สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวธนพร ตะละภัฎ
เบอร์โทรติดต่อ :
025078365
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ