โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2563 (STYLE Bangkok October 2020)
17 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 100 ราย
กำหนดปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2563
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces)
1. เป็นบุคคลธรรมดา/ร้านค้า (จดทะเบียนพาณิชย์)
2. สินค้ามีความเหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการเจรจาการค้าและรับคำสั่งซื้อได้ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรืออาจมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และ/หรือไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกต่างๆ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดงาน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
100 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
กำหนดปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2563
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces)
1. เป็นบุคคลธรรมดา/ร้านค้า (จดทะเบียนพาณิชย์)
2. สินค้ามีความเหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการเจรจาการค้าและรับคำสั่งซื้อได้ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรืออาจมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และ/หรือไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกต่างๆ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอรวรรณ ชัยกำพลเลิศ
2. นายรัชชานนท์ แก้วมณี
3. นางสาวนิรุสมี ปูเตะ
เบอร์โทรติดต่อ :
025078315 คุณรัชชานนท์
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ