อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Train the Trainers พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า
12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 50 ราย
ถ้าคุณมีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ
พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น

หากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ดำเนินงานภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainer by NEA) ปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้คำปรึกษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แสดงศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและต่อยอดความรู้ไปสู่เวทีระดับสากลได้อย่างแท้จริง
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่รับสมัคร :
21 มกราคม 2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ถ้าคุณมีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ
พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น

หากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ดำเนินงานภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainer by NEA) ปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้คำปรึกษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แสดงศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและต่อยอดความรู้ไปสู่เวทีระดับสากลได้อย่างแท้จริง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศิราณี นนทะกา
2. นางสาวศิราณี นนทะกา
เบอร์โทรติดต่อ :
0917344125
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ