งานแสดงสินค้า Cannes Film Festival 2020
12 พฤษภาคม 2563 - 23 พฤษภาคม 2563
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 12 ราย
งานมหกรรมภาพยนตร์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุด ภายในงานมีกิจกรรมทางธุรกิจหลากหลาย เช่น การเจรจาการค้า การนำเสนองานและประมูล Content และ การสัมมนาศักยภาพและแนวโน้มธุรกิจ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
12 พฤษภาคม 2563 - 23 พฤษภาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
2 มีนาคม 2563 - 27 มีนาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
Palais des Festivals
กลุ่มสินค้า :
1. ฟิล์ม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
12 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
31600.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
งานมหกรรมภาพยนตร์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุด ภายในงานมีกิจกรรมทางธุรกิจหลากหลาย เช่น การเจรจาการค้า การนำเสนองานและประมูล Content และ การสัมมนาศักยภาพและแนวโน้มธุรกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาววศิกา คีรีวรรณ
2. นางพนิต พงษ์ภักดี
เบอร์โทรติดต่อ :
02 5078439
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ Cannes 2020.pdf
ใบสมัครโครงการ Cannes 2020.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ