โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยในงานแสดงสินค้าFrankfurt Book Fair 2020
14 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 18 ราย
เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแวดวงหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 72 โดยสินค้าที่จัดแสดงประกอบด้วย
- Thai & Foreign Books - History books - Children’s Book - Pocket Book
- Magazine - E-Book Right - Printing Service - Export & Import Rights Licenses

แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
14 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
18 มีนาคม 2563 - 15 มิถุนายน 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
Messe Offenbach, , GERMANY
กลุ่มสินค้า :
1. หนังสือ
2. บริการสิ่งพิมพ์
3. ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
4. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
18 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแวดวงหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 72 โดยสินค้าที่จัดแสดงประกอบด้วย
- Thai & Foreign Books - History books - Children’s Book - Pocket Book
- Magazine - E-Book Right - Printing Service - Export & Import Rights Licenses

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวกรณิศ ศุภชีวะกุล
2. นายกันตินันท์ ยงยุทธ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078399, 02-5078153
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. ข้อมูลงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2020.pdf
2. ใบสมัคร Frankfurt Book Fair 2020.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ