กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ผ่าน B2B Application ในงาน World Expo 2020 Dubai
1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
ประเภท : Online Business Matching
จำนวนที่เปิดรับ : 60 ราย
การเจรจาการค้าออนไลน์กับนักธุรกิจ/ตัวแทนขาย
ประเภทสินค้าที่เปิดรับสมัคร
1) อาหารฮาลาล
2) อัญมณีและเครื่องประดับ
3) เครื่องสำอาง
4) ธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์
5) ชิ้นส่วนรถยนต์และส่วนประกอบ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
9 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 มีนาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
-, , THAILAND
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Automotive / Auto Parts and Accessories
3. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
4. Watch / Clock / Gems and Jewelry
5. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
60 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
การเจรจาการค้าออนไลน์กับนักธุรกิจ/ตัวแทนขาย
ประเภทสินค้าที่เปิดรับสมัคร
1) อาหารฮาลาล
2) อัญมณีและเครื่องประดับ
3) เครื่องสำอาง
4) ธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์
5) ชิ้นส่วนรถยนต์และส่วนประกอบ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปุณณดา สินโต
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8193, 02 507 8167
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ(Business Matching) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านB2B Applicatio
ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ผ่าน B2B Application.pdf
ใบสมัคร (Application Form).pdf
Company Profile.pdf
ตัวอย่างงบแยกรายได้ส่งออก (Export Certificate).pdf
หมายเหตุ :
***เอกสารที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์สกุล PDF เท่านั้น***
ย้อนกลับ