โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART CONTENT ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
25 มีนาคม 2564 - 25 มิถุนายน 2564
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 50 ราย
SMART CONTENT 2021 เป็นการอบรมอย่างเข้มข้น 12 วัน ครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่การออกแบบและผลิตเนื้อหานำเสนอสินค้าในรูปแบบ Digital Content ตลอดจนทักษะการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 มีนาคม 2564 - 25 มิถุนายน 2564
วันที่รับสมัคร :
11 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 มีนาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
Cannot find table 0. FN : BuildActivityLocation
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
SMART CONTENT 2021 เป็นการอบรมอย่างเข้มข้น 12 วัน ครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่การออกแบบและผลิตเนื้อหานำเสนอสินค้าในรูปแบบ Digital Content ตลอดจนทักษะการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
เบอร์โทรติดต่อ :
0917344125
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการ 07.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ