โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 สำหรับผู้ประกอบการ นิติบุคคล และบุคคลทั่วไป (ผ่าน VLearn)
3 เมษายน 2564 - 15 กันยายน 2564
ประเภท : สัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 1000 ราย
ผู้ประกอบการ นิติบุคคล และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยสแกน QR Code บน Banner และสมัครตามขั้นตอน เพื่อเข้ารับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม VLearn

ประกอบไปด้วย 6 หลักสูตร
1.แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่
2.วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อทำการตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
3.เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ
4.รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Logistic อย่างครบวงจร
5.อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล
6.ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
3 เมษายน 2564 - 15 กันยายน 2564
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Cannot find table 0. FN : BuildActivityLocation
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
1000 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ผู้ประกอบการ นิติบุคคล และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยสแกน QR Code บน Banner และสมัครตามขั้นตอน เพื่อเข้ารับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม VLearn

ประกอบไปด้วย 6 หลักสูตร
1.แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่
2.วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อทำการตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
3.เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ
4.รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Logistic อย่างครบวงจร
5.อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล
6.ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศิราณี นนทะกา
เบอร์โทรติดต่อ :
025078144
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ