อีคอมเมิร์ซ วีค
15 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 300 ราย
เพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจการค้ายุคใหม่อย่างครบวงจร
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา : 15 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562

วันที่รับสมัคร : 3 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2562

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 300

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

รายละเอียดกิจกรรม : เพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจการค้ายุคใหม่อย่างครบวงจร

หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : อึคอมเมิ์รซ วีค
คำบรรยายภาพรวมวิชา : เพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจการค้ายุคใหม่อย่างครบวงจร
รายละเอียดวิชา : เพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจการค้ายุคใหม่อย่างครบวงจร
อาจารย์/วิทยากร :
1. นางสาวสิรินันท์ ทองเพ็ญ
2. คุณทราย จารุเสน
3. คุณนพทัต บุณยเกียรติ
4. คุณหาญชัย ชัยทัศนีย์
5. คุณโสภา พิมพ์สิริพาณิชย์
6. นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 15/01/2019 เวลา 08:00 น. ถึง 24/01/2019 เวลา 00:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายมิตธิชัย ทะแยง
2. นายรชต ยงพรม
3. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ : 1. นายมิตธิชัย ทะแยง
2. นายรชต ยงพรม
3. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง

เบอร์โทรติดต่อ : 025078145

เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการ e-commerce week ครั้งที่ 1 (15-18 Jan 2019).pdf

ย้อนกลับ