ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA (สินค้าศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันตก)(ZOOM)
20 พฤษภาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2563
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 250 ราย
สถาบัน NEA กำหนดจัดโครงการสัมมนาภายใต้ชื่อ หลักสูตร "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ By NEA" โดยเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webinar เพื่อผลักดันผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าศักยภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หัวข้อ “กลยุทธ์เจาะตลาดพม่า”
คุณณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ รองประธาน TBAM

หัวข้อ “ขายออนไลน์อย่างไรให้รอด ในยุคโควิด-19”
คุณอนุรักษ์ สรรฤทัย (บังฮาซัน)

หัวข้อ “การใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัล อย่างไรให้ปัง”
ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (คุณโซอี้)

หัวข้อ “E-Commerce ไทยส่งออกไกลไปทั่วโลก”
ผู้แทนสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล (Thaitrade.com)

หัวข้อ "การใช้งานและการให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ" อาทิ eBay, Thailand postmart, Jatujakmall, Cloudmall, The Hub Thailand, Lazada,

หัวข้อ “ชำระเงินง่ายๆ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ”
คุณรมเกียรติ แก้วรัตนอัมพร ผู้จัดการสำนักผู้แทนธนาคารกรุงศรี ณ กรุงย่างกุ้ง

หัวข้อ “ขนส่งไว ปลอดภัย ทันใจยุคออนไลน์”
ผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
20 พฤษภาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
21 เมษายน 2563 - 18 พฤษภาคม 2563
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
250
สถานที่จัดกิจกรรม :
ออนไลน์
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
สถาบัน NEA กำหนดจัดโครงการสัมมนาภายใต้ชื่อ หลักสูตร "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ By NEA" โดยเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webinar เพื่อผลักดันผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าศักยภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หัวข้อ “กลยุทธ์เจาะตลาดพม่า”
คุณณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ รองประธาน TBAM

หัวข้อ “ขายออนไลน์อย่างไรให้รอด ในยุคโควิด-19”
คุณอนุรักษ์ สรรฤทัย (บังฮาซัน)

หัวข้อ “การใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัล อย่างไรให้ปัง”
ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (คุณโซอี้)

หัวข้อ “E-Commerce ไทยส่งออกไกลไปทั่วโลก”
ผู้แทนสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล (Thaitrade.com)

หัวข้อ "การใช้งานและการให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ" อาทิ eBay, Thailand postmart, Jatujakmall, Cloudmall, The Hub Thailand, Lazada,

หัวข้อ “ชำระเงินง่ายๆ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ”
คุณรมเกียรติ แก้วรัตนอัมพร ผู้จัดการสำนักผู้แทนธนาคารกรุงศรี ณ กรุงย่างกุ้ง

หัวข้อ “ขนส่งไว ปลอดภัย ทันใจยุคออนไลน์”
ผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA (สินค้าศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันตก)(ZOOM)
คำบรรยายภาพรวมวิชา : หลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” เป็นหลักสูตรที่สถาบันฯ บูรณาการจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ ให้มีความรู้ในการทำการตลาดและการค้าออนไลน์ยุคใหม่ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการของตนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศในระดับสากลอย่างยั่งยืน
รายละเอียดวิชา : สถาบัน NEA กำหนดจัดโครงการสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- การสร้างแรงบันดาลใจในการส่งออก
- การตลาดออนไลน์ยุคใหม่
- การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำ
- การชำระเงินและการขนส่งสินค้า

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณโสภา พิมพ์สิริพาณิชย์
2. คุณอนุรักษ์ สรรฤทัย

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 20/05/2020 เวลา 08:00 น. ถึง 21/05/2020 เวลา 17:00 น. ห้อง : สัมมนาออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม : ออนไลน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายรชต ยงพรม
2. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
3. นางสาวรุ่งวรา อังศธรรมรัตน์
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายรชต ยงพรม
2. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
3. นางสาวรุ่งวรา อังศธรรมรัตน์
เบอร์โทรติดต่อ :
0656263936
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ย้อนกลับ