โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์ เดือนมิถุนายน
4 มิถุนายน 2563 - 17 มิถุนายน 2563
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 520 ราย
การจัดกิจกรรม “โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์” โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เป็นวิทยากรผู้ให้คำปรึกษา ในรูปแบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ (แบบตัวต่อตัว) รายกิจการ กิจการละ 20 นาที ระหว่างวันที่ 4 – 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.50 น. ณ KLIQUEDESK OFFICE กรุงเทพฯ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
4 มิถุนายน 2563 - 17 มิถุนายน 2563
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
520
สถานที่จัดกิจกรรม :
KLIQUEDESK OFFICE กรุงเทพฯ
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
การจัดกิจกรรม “โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์” โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เป็นวิทยากรผู้ให้คำปรึกษา ในรูปแบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ (แบบตัวต่อตัว) รายกิจการ กิจการละ 20 นาที ระหว่างวันที่ 4 – 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.50 น. ณ KLIQUEDESK OFFICE กรุงเทพฯ
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์
คำบรรยายภาพรวมวิชา : การจัดกิจกรรม “โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์” โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เป็นวิทยากรผู้ให้คำปรึกษา ในรูปแบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ (แบบตัวต่อตัว) รายกิจการ กิจการละ 20 นาที ระหว่างวันที่ 4 – 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.50 น. ณ KLIQUEDESK OFFICE กรุงเทพฯ
รายละเอียดวิชา : การจัดกิจกรรม “โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์” โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เป็นวิทยากรผู้ให้คำปรึกษา ในรูปแบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ (แบบตัวต่อตัว) รายกิจการ กิจการละ 20 นาที ระหว่างวันที่ 4 – 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.50 น. ณ KLIQUEDESK OFFICE กรุงเทพฯ
อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณจิรวุฒิ สุวรรณอาจ
2. คุณปณต บุณยะโหตระ

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 01/06/2020 เวลา 08:30 น. ถึง 17/06/2020 เวลา 16:50 น. ห้อง : ห้องประชุม1-5
สถานที่จัดกิจกรรม : KLIQUEDESK OFFICE กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
เบอร์โทรติดต่อ :
084-4362006 02-5078158
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ย้อนกลับ