โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Lorom Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคเหนือ
24 สิงหาคม 2564 - 24 สิงหาคม 2564
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 150 ราย
-
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
24 สิงหาคม 2564 - 24 สิงหาคม 2564
วันที่รับสมัคร :
19 พฤษภาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
150
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Lorom Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคเหนือ
คำบรรยายภาพรวมวิชา : -
รายละเอียดวิชา : -
อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
2. คุณดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 24/08/2021 เวลา 09:00 น. ถึง 24/08/2021 เวลา 16:30 น. ห้อง : ห้องประชุม 1 -2
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
เบอร์โทรติดต่อ :
025078141
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการอบรมภาคเหนือ.pdf
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม