กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ : Knock Door โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดแอฟริกา
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
เสวนา
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ไทย
21 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566
11 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566
150 ราย
กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ Knock Door ตลาดแอฟริกา
เสวนาหัวข้อ "ตลาดแอฟริกา โอกาสทองที่ไม่ควรมองข้าม"
บรรยายหัวข้อ "เตรียมตัวให้ดีก่อนทำสัญญาซื้อขาย"
เสวนาหัวข้อ "อยากเจาะตลาดแอฟริกาต้องทำอย่างไร : สินค้าอาหารสำเร็จรูปและอุปกรณ์แต่งรถ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัด โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดส่งออกใหม่ (แอฟริกา) ให้คำปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในการทำตลาดส่งออก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณดร.หลักชัย กิตติพล นายชนะ คณารัตนดิลก นายอนุวัตน์ งามประเสริฐกุล
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
นางสาววริญญา ช่อวิเชียร
1169 กด 1
-
ย้อนกลับ