โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก”
29 June 2022 - 30 June 2022
Number of Participants : 500
-
Share
Event Details :
Show Date :
29 June 2022 - 30 June 2022
Date of Application :
Not open for online applications
Event Venue :
Ministry of Commerce ,กรุงเทพมหานคร ,THAILAND
Event Formate :
Online
Number of Booths :
500 item
Starting Price :
free of charge
Activity Details :
-
Live Streaming :
Streaming Time : 29 Jun. 2022 08:30:00 - 28 Jun. 2022 17:15:00
URL : https://newagri.promptskill.com/register
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
Category : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
Course Name : โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ครั้งที่ 1
Description : สถาบันฯได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทย และบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในการทำการตลาดและการค้าออนไลน์ยุคใหม่อย่างครบวงจร ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการของตนอย่างมีประสิทธิภาพให้ก้าวเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศในระดับสากลอย่างยั่งยืน จึงกำหนดจัดโครงการ“เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” โดยบูรณาการจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและผู้สนใจให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้ประสบความสำเร็จ
Seminar Details : ห้ามพลาด! กับสุดยอดหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออกและการค้าออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทย จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ซึ่งทุกท่านจะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำการค้ายุคใหม่ ดังนี้

- การปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก
- การพัฒนาความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
- การผลักดันยอดขายสินค้าเกษตร และอาหารไทยสู่ตลาดโลก

กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรหรืออาหารไทย

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://newagri.promptskill.com/register
และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: nea.ditp.go.th
หรือติดต่อคุณปวีณา 063-962-7371

Instructor :
1. คุณขจรรัฐ สุระโคตร
Room and Time :
1. 29/06/2022 เวลา 09:00 น. ถึง 30/06/2022 เวลา 17:00 น. ห้อง : ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Event venue : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( กระทรวงพาณิชย์ )

1. นางสาวรุ่งวรา อังศธรรมรัตน์
2. นายชาคริต แก้วพลอย
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
-
Phone Number :
คุณปวีณา 063-962-7371
Documentation :
-
Documents used for applying :
-
Remark :
Back