โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga 2024
Share
free of charge
Registeation Closed
Seminars
Onsite Onsite
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
THAILAND
28 May. 2024 - 29 May. 2024
25 Apr. 2024 - 21 May. 2024
250 item
-
-
free of charge
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ,Bangkok ,THAILAND
KHUN- -
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
นางกิตติพร ธนอนันต์
นางสาวธิดารัตน์ สุทธฤทธิ์
1169 กด 1 0961924664, 0824629393
-
Back