โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2564 (STYLE Bangkok 2021)
10 March 2021 - 14 March 2021
Available for : 120 exhibitors
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก (SMEs) หรือผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ได้มีเวทีจัดแสดงสินค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้า ภายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021
2) เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และขยายส่วนแบ่งตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยในตลาดโลก
3) สร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้ซื้อต่างประเทศ

ประเภทสินค้า :
สินค้าของขวัญของชำร่วย/ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ในครัว ของใช้บนโต๊ะอาหาร เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า/รองเท้า และเครื่องประดับเทียม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) :
1. เป็นบุคคลธรรมดา/ร้านค้า (จดทะเบียนพาณิชย์)
2. สินค้ามีความเหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการเจรจาการค้าและรับคำสั่งซื้อได้ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรืออาจมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และ/หรือไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกต่างๆ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดงาน
Share
Event Details :
Show Date :
10 March 2564 - 14 March 2564
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre, BANGKOK, THAILAND
Product Group :
1. Textiles, Garments and Fashion Accessories
2. Home Textiles
3. Furniture
4. Toys and Games
5. Watch / Clock / Gems and Jewelry
6. Bag / Footware / Leather Products
7. Gifts and Decorative Items / Handicrafts
8. Pet and Farming Products
Number of Booths :
120 ราย
Starting Price :
5000.00 BAHT
Activity Details :
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก (SMEs) หรือผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ได้มีเวทีจัดแสดงสินค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้า ภายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021
2) เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และขยายส่วนแบ่งตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยในตลาดโลก
3) สร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้ซื้อต่างประเทศ

ประเภทสินค้า :
สินค้าของขวัญของชำร่วย/ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ในครัว ของใช้บนโต๊ะอาหาร เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า/รองเท้า และเครื่องประดับเทียม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) :
1. เป็นบุคคลธรรมดา/ร้านค้า (จดทะเบียนพาณิชย์)
2. สินค้ามีความเหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการเจรจาการค้าและรับคำสั่งซื้อได้ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรืออาจมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และ/หรือไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกต่างๆ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดงาน
Live Streaming :
-
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
Name - Lastname Officer :
1. นายรัชชานนท์ แก้วมณี
2. นางสาวกชพร รัตนสุวรรณ
Phone Number :
02-507-8408 คุณกชพร / 02-507-8315 คุณรัชชานนท์
Documentation :
รายละเอียดโครงการ The New Faces 2021.pdf
ใบสมัคร The New Faces 2021.pdf
Remark :
Turn Back