กิจกรรม Mirror & Mirror ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
1 April 2021 - 4 April 2021
Available for : 30 exhibitors
The main goal
1. Food and beverages
2. Housewares and home decorations
3. Health and beauty
4. Electronic products
5. Fashio and lifestyle - clothes, bags, shoes, jewelry
Share
Event Details :
Show Date :
1 April 2564 - 4 April 2564
Date of Application :
1 November 2563 - 31 January 2564
Event Venue :
HANOI, HANOI, VIETNAM
Product Group :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Household Products
4. Electronics / Electrical Products and Parts
5. Textiles, Garments and Fashion Accessories
Number of Booths :
30 ราย
Starting Price :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Activity Details :
The main goal
1. Food and beverages
2. Housewares and home decorations
3. Health and beauty
4. Electronic products
5. Fashio and lifestyle - clothes, bags, shoes, jewelry
Live Streaming :
-
The Responsible Agency :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
Name - Lastname Officer :
1. นายรชานนท์ เจริญผล
2. นางสาวกันติชา นาพนัง
3. นางปิยนันท์ วนะภูติ
Phone Number :
คุณรชานนท์ 02-5078235 / คุณกันติชา 02-5078222 / คุ
Documentation :
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ.pdf
Company Profile 2021 แบบฟอร์มกรมฯ.pdf
สื่อประชาสัมพันธ์ M&M ในงาน Top Thai Brands 2021.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร MM TTB 2021 ฮานอย.pdf
Remark :
Turn Back