ฺฺBusines Matching to China
12 June 2019 - 18 June 2019
Available for : 10 exhibitors
ฺBusines Matching
Share
Event Details :
Show Date :
12 June 2562 - 18 June 2562
Date of Application :
23 January 2562 - 27 March 2562
Event Venue :
Kunming International Trade Center in Yunnan , นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Product Group :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
Number of Booths :
10 ราย
Starting Price :
10000.00 BAHT
Activity Details :
ฺBusines Matching
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวภาวิณี วันแอเลาะ
2. นางชญาดา สิรินุกุล
Phone Number :
02 507 8337, 02 507 8356
Documentation :
คู่มือการใช้งาน.pdf
รายละเอียดข้อมูลโครงการ.pdf
ใบสมัคร(Word).pdf
หนังสือเชิญ Top thai Brads.pdf
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรอง Certificate of Free Sales อย..pdf
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Analysis & Health Certificate) กร
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Analysis & Health Certificate) กร
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Analysis & Health Certificate) กร
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Analysis & Health Certificate) กร
Remark :
Turn Back