โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 17
25 April 2019 - 28 June 2019
Available for : 50 exhibitors
-
Share
Event Details :
Show Date :
25 April 2562 - 28 June 2562
Date of Application :
13 March 2562 - 22 April 2562
Event Venue :
-
Product Group :
Number of Booths :
50 ราย
Starting Price :
25000.00 BAHT
Activity Details :
-
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
2. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
3. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
4. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
Phone Number :
02 507 8131
Documentation :
กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ smart 17.pdf
Remark :
Turn Back