งานแสดงสินค้า Maison & Objet 2019
6 September 2019 - 10 September 2019
Available for : 7 exhibitors
กำหนดนำนักออกแบบเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison & Objet 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2562 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเจรจาการค้าและประชาสัมพันธ์ศักยภาพความก้าวหน้าของวงการออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น
Share
Event Details :
Show Date :
6 September 2562 - 10 September 2562
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
ศูนย์แสดงสินค้า PARIS NORD VILLEPINTE ชานกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Product Group :
1. เฟอร์นิเจอร์
2. ไลฟ์สไตล์
Number of Booths :
7 ราย
Starting Price :
10000.00 BAHT
Activity Details :
กำหนดนำนักออกแบบเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison & Objet 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2562 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเจรจาการค้าและประชาสัมพันธ์ศักยภาพความก้าวหน้าของวงการออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวอารยา จันทร์หอมหวล
2. นางสาวอารยา จันทร์หอมนวล
Phone Number :
025078284
Documentation :
Remark :
-
Turn Back