งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64)
10 September 2019 - 14 September 2019
Available for : 23 exhibitors
คูหาโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2562 (Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2019) กลุ่มนักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น THE JEWELLERS เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้แก่นักออกแบบไทยในกลุ่มสินค้าเครื่องประดับแฟชั่น ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64) ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2562
Share
Event Details :
Show Date :
10 September 2562 - 14 September 2562
Date of Application :
8 May 2562 - 21 June 2562
Event Venue :
Impact Exhibition & Convention Center
Product Group :
1. Watch / Clock / Gems and Jewelry
Number of Booths :
23 ราย
Starting Price :
5000.00 BAHT
Activity Details :
คูหาโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2562 (Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2019) กลุ่มนักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น THE JEWELLERS เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้แก่นักออกแบบไทยในกลุ่มสินค้าเครื่องประดับแฟชั่น ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64) ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2562
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
Name - Lastname Officer :
1. นายภาสกร อาภากร
2. นางสาวอารยา จันทร์หอมหวล
3. นางสาวอารยา จันทร์หอมนวล
Phone Number :
025078284
Documentation :
Remark :
Turn Back