แผนการจัดแสดงสินค้า Top Thai Brands 2020 / Mini Thailand Week 2020
25 September 2019 - 30 September 2020
Available for : 0 exhibitors
-
Share
Event Details :
Show Date :
25 September 2562 - 30 September 2563
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
-
Product Group :
Number of Booths :
ไม่ระบุจำนวน
Starting Price :
15000.00 BAHT
Activity Details :
-
The Responsible Agency :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวชนิสรา แย้มยืนยง
2. นางสาวอรวรรณ ชัยกำพลเลิศ
3. นางสาวสายพร ใบบริบาลกุล
4. นางสาวปิยะริดา กิตติวรกาล
Phone Number :
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 02- 5078222
Documentation :
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
กำหนดการ Mini TW อาเซียน 2020.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2020 พนมเปญ.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2020 เวียงจันทน์.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2020 เมียนมา.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2020 โฮจิมินห์.pdf
แผนการจัดงานแสดงสินค้า TOP THAI BRANDS 2020.pdf
ระยะเวลาดำเนินการ ประกาศผล-ชำระเงิน-ประชุมเตรียมความพร้อมฯ Top Thai Brands 2020.pdf
บริษัทขนส่ง - บริษัททัวร์ งานแสดงสินค้า TTB-Mini TW 2020.pdf
ระยะเวลาดำเนินการ Mini TW 2020.pdf
Remark :
**********ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2562**********
Turn Back