โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ ภาคเหนือ (Smart Exporter)
6 January 2020 - 24 January 2020
Available for : 50 exhibitors
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startup กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ให้เป็นนักการค้าอย่างมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
- เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
- เพื่อสร้างแนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจขยายตลาดการส่งออก
- เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
Share
Event Details :
Show Date :
6 January 2563 - 24 January 2563
Date of Application :
9 December 2562 - 8 January 2563
Event Venue :
-
Product Group :
Number of Booths :
50 ราย
Starting Price :
5000.00 BAHT
Activity Details :
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startup กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ให้เป็นนักการค้าอย่างมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
- เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
- เพื่อสร้างแนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจขยายตลาดการส่งออก
- เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
-
Phone Number :
091-734-4125
Documentation :
Presentation_smartExport_re01.pdf
Remark :
Turn Back