โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2563 (STYLE Bangkok October 2020)
17 October 2020 - 21 October 2020
Available for : 100 exhibitors
กำหนดปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2563
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces)
1. เป็นบุคคลธรรมดา/ร้านค้า (จดทะเบียนพาณิชย์)
2. สินค้ามีความเหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการเจรจาการค้าและรับคำสั่งซื้อได้ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรืออาจมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และ/หรือไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกต่างๆ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดงาน
Share
Event Details :
Show Date :
17 October 2563 - 21 October 2563
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
Product Group :
Number of Booths :
100 ราย
Starting Price :
5000.00 BAHT
Activity Details :
กำหนดปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2563
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces)
1. เป็นบุคคลธรรมดา/ร้านค้า (จดทะเบียนพาณิชย์)
2. สินค้ามีความเหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการเจรจาการค้าและรับคำสั่งซื้อได้ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรืออาจมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และ/หรือไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกต่างๆ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดงาน
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวอรวรรณ ชัยกำพลเลิศ
2. นายรัชชานนท์ แก้วมณี
3. นางสาวนิรุสมี ปูเตะ
Phone Number :
025078315 คุณรัชชานนท์
Documentation :
Remark :
Turn Back