อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Train the Trainers พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า
12 February 2020 - 14 February 2020
Available for : 50 exhibitors
ถ้าคุณมีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ
พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น

หากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ดำเนินงานภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainer by NEA) ปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้คำปรึกษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แสดงศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและต่อยอดความรู้ไปสู่เวทีระดับสากลได้อย่างแท้จริง
Share
Event Details :
Show Date :
12 February 2563 - 14 February 2563
Date of Application :
21 January 2563 - 11 February 2563
Event Venue :
-
Product Group :
Number of Booths :
50 ราย
Starting Price :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Activity Details :
ถ้าคุณมีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ
พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น

หากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ดำเนินงานภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainer by NEA) ปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้คำปรึกษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แสดงศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและต่อยอดความรู้ไปสู่เวทีระดับสากลได้อย่างแท้จริง
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวศิราณี นนทะกา
2. นางสาวศิราณี นนทะกา
Phone Number :
0917344125
Documentation :
Remark :
Turn Back