โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART CONTENT ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
25 March 2021 - 25 June 2021
Available for : 50 exhibitors
SMART CONTENT 2021 เป็นการอบรมอย่างเข้มข้น 12 วัน ครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่การออกแบบและผลิตเนื้อหานำเสนอสินค้าในรูปแบบ Digital Content ตลอดจนทักษะการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์
Share
Event Details :
Show Date :
25 March 2564 - 25 June 2564
Date of Application :
11 February 2564 - 25 March 2564
Event Venue :
Cannot find table 0. FN : BuildActivityLocation
Product Group :
Number of Booths :
50 ราย
Starting Price :
3500.00 BAHT
Activity Details :
SMART CONTENT 2021 เป็นการอบรมอย่างเข้มข้น 12 วัน ครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่การออกแบบและผลิตเนื้อหานำเสนอสินค้าในรูปแบบ Digital Content ตลอดจนทักษะการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
Phone Number :
0917344125
Documentation :
กำหนดการ 07.pdf
Remark :
Turn Back