โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2020 (NPEW)
5 August 2019 - 16 February 2020
Available for : 100 exhibitors
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2020 (NPEW) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1) สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิค
2) ให้คำปรึกษาแบบ One-on-one coaching โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา
3) ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาพัฒนาผู้ประกอบการทาง online แบบ One-on-one workshop
4) เจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรให้ในงาน Natural Product Expo West 2020 ณ เมืองอนาไฮม์ แคลิฟอร์เนียาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2020 (NPEW)
Share
Event Details :
Show Date :
5 August 2562 - 16 February 2563
Date of Application :
6 June 2562 - 21 July 2562
Event Venue :
Department of International Trade Promotion
Product Group :
Number of Booths :
100 ราย
Starting Price :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Activity Details :
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2020 (NPEW) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1) สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิค
2) ให้คำปรึกษาแบบ One-on-one coaching โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา
3) ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาพัฒนาผู้ประกอบการทาง online แบบ One-on-one workshop
4) เจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรให้ในงาน Natural Product Expo West 2020 ณ เมืองอนาไฮม์ แคลิฟอร์เนียาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2020 (NPEW)
The Responsible Agency :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวเกศกนก ศรีพุทธางกูร
Phone Number :
025078183
Documentation :
1.รายละเอียดโครงการ 2020.pdf
2.ร่างกำหนดการ 2020.docx.pdf
3.App Form_NPEW 2020.pdf
4.COMPANY PROFILE 2020.docx.pdf
5.แนวทางการพิจารณาสินค้าที่จะจัดแสดงในงาน NPEW ของผู้จัดงาน 2020.pdf
EW17_Organic Standards Contract_012016.pdf
หนังสือเชิญผู้ประกอบการ.pdf
Remark :
Turn Back