ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
29 ส.ค. 2565 - 30 ส.ค. 2565
โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
1 ส.ค. 2565 - 2 ส.ค. 2565
โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
26 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565
โครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoo...
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
18 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565
โครงการสัมมนาหลักสูตร “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก”รุ่นที่ 3 ภายใต้นโยบาย“เ...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
8 ก.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
29 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก”
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
10 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
19 พ.ค. 2565 - 20 พ.ค. 2565
โครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” (ภาคอีสาน) (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
12 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
30 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
โครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” (ภาคเหนือ) (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
4 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565
การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 0 ราย
1 ก.พ. 2565 - 1 ก.พ. 2565
โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ภาคกลาง ระยะที่...
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
27 ม.ค. 2565 - 28 ม.ค. 2565
โครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” (ภาคใต้) (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย