ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
30 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 20...
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
23 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
โครงการ "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่นที่ 7 จังหวัดสงขลา
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
8 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567
โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill)
จำนวนที่เปิดรับ 130 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
22 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567
โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2567
จำนวนที่เปิดรับ 160 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
9 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567
กิจกรรมเสวนา และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างการค้า กา...
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ภายในงานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประ...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
30 ม.ค. 2567 - 30 ม.ค. 2567
โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fas...
จำนวนที่เปิดรับ 120 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
3 ม.ค. 2567 - 22 ก.พ. 2567
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกรอบการในภูมิภาคสู...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
3 ม.ค. 2567 - 22 ก.พ. 2567
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกรอบการในภูมิภาคสู...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
3 ม.ค. 2567 - 22 ก.พ. 2567
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกรอบการในภูมิภาคสู...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว