ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
31 ส.ค. 2567 - 8 ก.ย. 2567
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก : คอนเทนต์วาย
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
20 ส.ค. 2567 - 30 ส.ค. 2567
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล)
จำนวนที่เปิดรับ 80 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
19 ส.ค. 2567 - 23 ส.ค. 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" ประจำปี 25...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
30 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567
โครงการบ่มเพาะศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs สู่สากล ครั้งที่ 1 ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
25 ก.ค. 2567 - 2 ส.ค. 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ U-NEXT Exporter ต่อยอดธุรกิจสู่สากล (ประจำปี 2567)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
8 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 23
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
2 ก.ค. 2567 - 4 ก.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน ปี 2567
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
โครงการ"ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่นที่ 7 จังหวัดอุดรธานี
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
30 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 20...
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
29 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ งานแสดงสินค้า THAIFEX – An...
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
29 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ งานแสดงสินค้า THAIFEX – An...
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
28 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ งานแสดงสินค้า THAIFEX – An...
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
28 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ งานแสดงสินค้า THAIFEX – An...
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
28 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga...
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
โครงการ Smart Value Creation 2024
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
โครงการ "ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่นที่ 7 จังหวัดสงขลา
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
14 พ.ค. 2567 - 14 พ.ค. 2567
โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) รุ่นที่ 7 เสวนา
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
14 พ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567
โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) รุ่นที่ 7 Workshop
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
8 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567
โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill)
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
22 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567
โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2567
จำนวนที่เปิดรับ 160 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567
กิจกรรมเสวนา และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างการค้า กา...
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ภายในงานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประ...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
30 ม.ค. 2567 - 30 ม.ค. 2567
โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fas...
จำนวนที่เปิดรับ 120 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
3 ม.ค. 2567 - 22 ก.พ. 2567
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกรอบการในภูมิภาคสู...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
3 ม.ค. 2567 - 22 ก.พ. 2567
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกรอบการในภูมิภาคสู...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
3 ม.ค. 2567 - 22 ก.พ. 2567
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกรอบการในภูมิภาคสู...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว