ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
6 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
การสร้างเครือข่ายสู่การให้บริการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
ยังไม่เปิดรับสมัคร
8 ก.ย. 2566 - 8 ก.ย. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 3 งานแสดงสินค้...
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
8 ก.ย. 2566 - 8 ก.ย. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 3 งานแสดงสินค้...
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 ก.ย. 2566 - 7 ก.ย. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ...
จำนวนที่เปิดรับ 120 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
1 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" ประจำปี 2...
จำนวนที่เปิดรับ 120 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
22 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566
กิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” (ครั้งที่ 2 เสวนา “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกล...
จำนวนที่เปิดรับ 350 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
21 ส.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566
โครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 4
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
10 ส.ค. 2566 - 10 ส.ค. 2566
โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 4 หัวข้อ “กลยุทธ์การทำตลาดผ่านสื่...
จำนวนที่เปิดรับ 450 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
26 ก.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 22
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
25 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
โครงการ“Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โอกาสการพัฒนาสินค้า Futu...
จำนวนที่เปิดรับ 380 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
21 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566
กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ : Knock Door โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ต...
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566
กิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” (ครั้งที่ 1 เสวนา “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื...
จำนวนที่เปิดรับ 350 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
15 มิ.ย. 2566 - 15 มิ.ย. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดเอเชียใต้
จำนวนที่เปิดรับ 130 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
13 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
โครงการ“Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส...
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
11 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12
จำนวนที่เปิดรับ 3500 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
6 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 11
จำนวนที่เปิดรับ 2000 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
1 มิ.ย. 2566 - 2 มิ.ย. 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 6 (จังหวัดขอนแก...
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
30 พ.ค. 2566 - 1 มิ.ย. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10
จำนวนที่เปิดรับ 2500 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
30 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566
โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทย...
จำนวนที่เปิดรับ 320 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
26 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับฑูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า : THAIFEX – Anuga Asi...
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
26 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับฑูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า : THAIFEX – Anuga Asi...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค้...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
โครงการเสริสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค้า ...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 1 งานแสดงสินค้า...
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
17 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
16 มี.ค. 2566 - 16 มี.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน
จำนวนที่เปิดรับ 130 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
11 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ 2000 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
15 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566
โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill)
จำนวนที่เปิดรับ 330 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
2 ก.พ. 2566 - 3 ก.พ. 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 6 (จังหวัดเชียง...
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว