ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
10 ส.ค. 2566 - 10 ส.ค. 2566
โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 4 หัวข้อ “กลยุทธ์การทำตลาดผ่านสื่...
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
25 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
โครงการ“Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โอกาสการพัฒนาสินค้า Futu...
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
15 มิ.ย. 2566 - 15 มิ.ย. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดเอเชียใต้
จำนวนที่เปิดรับ 130 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
13 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
โครงการ“Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส...
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
11 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12
จำนวนที่เปิดรับ 3500 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
6 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 11
จำนวนที่เปิดรับ 2000 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
1 มิ.ย. 2566 - 2 มิ.ย. 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 6 (จังหวัดขอนแก...
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
30 พ.ค. 2566 - 1 มิ.ย. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10
จำนวนที่เปิดรับ 2500 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
30 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566
โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทย...
จำนวนที่เปิดรับ 320 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
26 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับฑูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า : THAIFEX – Anuga Asi...
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
26 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับฑูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า : THAIFEX – Anuga Asi...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค้...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
โครงการเสริสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 2 งานแสดงสินค้า ...
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 1 งานแสดงสินค้า...
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
17 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
16 มี.ค. 2566 - 16 มี.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน
จำนวนที่เปิดรับ 130 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
11 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ 2000 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
15 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566
โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill)
จำนวนที่เปิดรับ 330 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
2 ก.พ. 2566 - 3 ก.พ. 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 6 (จังหวัดเชียง...
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว