ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
ค้นหา
 
9 ก.ย. 2567 - 13 ก.ย. 2567
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 70
จำนวนที่เปิดรับ 700 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
4 ก.ย. 2567 - 7 ก.ย. 2567
งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2567 (E&E 2024)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
4 ก.ย. 2567 - 7 ก.ย. 2567
งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2567 (RHVAC 2024)
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
15 ส.ค. 2567 - 17 ส.ค. 2567
งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LogistiX 2024)
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
28 พ.ค. 2567 - 1 มิ.ย. 2567
งานแสดงสินค้าอาหาร 2567
จำนวนที่เปิดรับ 1100 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
20 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
6 มี.ค. 2567 - 8 มี.ค. 2567
งานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC ASIA 2567
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
21 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 69
จำนวนที่เปิดรับ 700 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว