ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
ค้นหา
 
24 ก.ย. 2566 - 28 ก.ย. 2566
กิจกรรมคณะผู้แทนการค้าเยือนไต้หวันเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเผยแพร่ศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทั...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
19 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารฮาลาลเยือนตลาดจีน ณ เมืองคุนหมิง เมืองหยินชวน สาธารณรัฐปร...
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 ก.ย. 2566 - 21 ก.ย. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปไปเจรจาการค้าที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
1 ส.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติเยือนนิวเดลี ประเทศอินเดีย
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
30 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการไปเจรจาการค้า ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (ธุรกิจแฟรนไชส์ / เครื่...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้า ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
28 มิ.ย. 2566 - 10 ก.ค. 2566
กิจกรรมคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเดินทางไปเจรจาการค้าในภูมิภาคลาติน...
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
28 มิ.ย. 2566 - 10 ก.ค. 2566
กิจกรรมคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเดินทางไปเจรจาการค้าในภูมิภาคลาติน...
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
13 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Marché International du Film d'Animation (MIFA...
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
16 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
Cannes Film Festival 2023
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
10 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566
คณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว