ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
ค้นหา
 
29 ต.ค. 2567 - 1 พ.ย. 2567
โครงการเจรจาการค้า (Business Matching) และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking) ค...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
18 ก.ย. 2567 - 20 ก.ย. 2567
คณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงไปเจรจาการค้า ณ นครโอซา...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
15 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเดินทางไปเจรจาการค้าในภูมิภาคลาติน...
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติเยือนประเทศเวียดนาม
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
2 ก.ย. 2567 - 4 ก.ย. 2567
คณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารฮาลาลเยือนตลาดอินโดนีเซีย
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567
กิจกรรมคณะผู้แทนการค้าสินค้าสปาและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจโรงแรมไปเจรจาการค้า ณ ประเทศเ...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
7 ส.ค. 2567 - 9 ส.ค. 2567
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้า ณ ประเทศอินโดนีเซีย
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 ก.ค. 2567 - 8 ส.ค. 2567
คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเยือนภูมิภาคแอฟริกา ณ สาธารณรัฐกานา
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 ก.ค. 2567 - 8 ส.ค. 2567
คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเยือนภูมิภาคแอฟริกา ณ สหสาธารณรัฐแทนซาเน...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 ก.ค. 2567 - 8 ส.ค. 2567
คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเยือนภูมิภาคแอฟริกา ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
10 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้า ณ ประเทศเมียนมา
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
25 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
14 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
Cannes Film Festival 2024
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว