ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
6 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566
การสร้างเครือข่ายสู่การให้บริการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
ยังไม่เปิดรับสมัคร
28 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566
กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เปิดประตูแดนมังกร: โอกาสสินค้าและบริการไทย”
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
22 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566
กิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” (ครั้งที่ 2 เสวนา “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกล...
จำนวนที่เปิดรับ 350 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
16 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566
โครงการ “เปิดประตูการค้า สู่ตลาดใหม่” “Trade Opportunities in the New Markets”
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
10 ส.ค. 2566 - 10 ส.ค. 2566
โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 4 หัวข้อ “กลยุทธ์การทำตลาดผ่านสื่...
จำนวนที่เปิดรับ 450 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
25 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
โครงการ“Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โอกาสการพัฒนาสินค้า Futu...
จำนวนที่เปิดรับ 380 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
20 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดแอฟริกา (ให้คำปรึกษา)
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566
กิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” (ครั้งที่ 1 เสวนา “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื...
จำนวนที่เปิดรับ 350 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
14 ก.ค. 2566 - 14 ก.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดส่งออกใหม่ (ตะวันออกกลาง)ให้คำปรึก...
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
16 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดเอเชียใต้ (ให้คำปรึกษา)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
13 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
โครงการ“Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส...
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
11 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12
จำนวนที่เปิดรับ 3500 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
30 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566
โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทย...
จำนวนที่เปิดรับ 320 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
22 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
8 พ.ค. 2566 - 10 พ.ค. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
29 เม.ย. 2566 - 6 พ.ค. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6
จำนวนที่เปิดรับ 170 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
19 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5
จำนวนที่เปิดรับ 3000 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
5 เม.ย. 2566 - 5 เม.ย. 2566
โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 6 ตลาดอเมริกาเหนือ
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
29 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
23 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ : ครั้งที่ 1 งานแสดงสินค้า...
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
22 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
18 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
จำนวนที่เปิดรับ 2000 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
17 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน (ให้คำปรึกษา) หนานหนิง
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
17 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon
จำนวนที่เปิดรับ 400 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
17 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 5 : ตลาดสหภาพยุโรปและอังกฤษ
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
17 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน (ให้คำปรึกษา) กวางโจว
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
16 มี.ค. 2566 - 16 มี.ค. 2566
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน
จำนวนที่เปิดรับ 130 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
11 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566
โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
จำนวนที่เปิดรับ 2000 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
7 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 3
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
3 มี.ค. 2566 - 3 มี.ค. 2566
โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 4 : ตลาดยุโรปกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566
โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 3 : ตลาดรัสเซีย
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
15 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566
โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill)
จำนวนที่เปิดรับ 330 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
8 ก.พ. 2566 - 8 ก.พ. 2566
โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 2 : ตลาดแอฟริกา
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 ม.ค. 2566 - 18 ม.ค. 2566
โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 1 : ตลาดออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว