ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
2 ก.ค. 2567 - 4 ก.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน ปี 2567
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
28 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fas...
จำนวนที่เปิดรับ 120 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
8 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567
โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill)
จำนวนที่เปิดรับ 250 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
26 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567
โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fas...
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567
กิจกรรมเสวนา และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างการค้า กา...
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
28 มี.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567
โครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fash...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
29 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fas...
จำนวนที่เปิดรับ 200 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
28 ก.พ. 2567 - 28 ก.พ. 2567
กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “ปลดล็อค ตลาดแลนด์ล็อค ในเอเชียกลาง: คาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน”
จำนวนที่เปิดรับ 150 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 ก.พ. 2567 - 8 ก.พ. 2567
โครงการนักการตลาดมืออาชีพในส่วนภูมิภาค
จำนวนที่เปิดรับ 130 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว