ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
ค้นหา
 
13 พ.ย. 2566 - 16 พ.ย. 2566
MEDICA 2023
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
5 พ.ย. 2566 - 10 พ.ย. 2566
China International Import Expo 2023 (CIIE 2023)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
31 ต.ค. 2566 - 2 พ.ย. 2566
AAPEX 2023
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566
งานแสดงสินค้า ANUGA 2023
จำนวนที่เปิดรับ 140 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
2 ต.ค. 2566 - 4 ต.ค. 2566
AUTOMECHANIKA DUBAI 2023
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
21 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566
นิทรรศการส่งเสริมสินค้านวัตกรรม BCG ในงานแสดงสินค้า FIND-Design Fair Asia 2023
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
21 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
The 6th China-Arab States Expo
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 ก.ย. 2566 - 20 ก.ย. 2566
โครงการจับคู่เจรจาธุรกิจในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ และแคริบเบียน ภายในงานแสดงสินค้า 2...
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
16 ก.ย. 2566 - 20 ก.ย. 2566
The 20th China-ASEAN Expo (CAEXPO)
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
11 ก.ย. 2566 - 14 ก.ย. 2566
Fine Food Australia 2023
จำนวนที่เปิดรับ 24 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
6 ก.ย. 2566 - 8 ก.ย. 2566
โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Tokyo International Gift Show 2023 the 14th LIFE X DESIGN ภาย...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
โครงการงานแสดงสินค้า The 21st International Franchise, License & Business Concept Expo & C...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
29 มิ.ย. 2566 - 3 ก.ค. 2566
Western China International Fair (WCIF)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
30 พ.ค. 2566 - 2 มิ.ย. 2566
SEOUL FOOD & HOTEL 2023
จำนวนที่เปิดรับ 19 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 25 พ.ค. 2566
โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า INDEX 2023
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
5 เม.ย. 2566 - 7 เม.ย. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Fashion World To...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 มี.ค. 2566 - 11 มี.ค. 2566
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Nat...
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
FOODEX JAPAN 2023
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
20 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566
GULFOOD 2023
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
14 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566
BIOFACH 2023
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว