ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
ค้นหา
 
5 พ.ย. 2566 - 10 พ.ย. 2566
China International Import Expo 2023 (CIIE 2023)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
7 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566
งานแสดงสินค้า ANUGA 2023
จำนวนที่เปิดรับ 140 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
30 พ.ค. 2566 - 2 มิ.ย. 2566
SEOUL FOOD & HOTEL 2023
จำนวนที่เปิดรับ 19 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 พ.ค. 2566 - 25 พ.ค. 2566
โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Middle East Design & Hospitality Week 2023
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
5 เม.ย. 2566 - 7 เม.ย. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Fashion World To...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 มี.ค. 2566 - 11 มี.ค. 2566
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Nat...
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
FOODEX JAPAN 2023
จำนวนที่เปิดรับ 45 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
20 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566
GULFOOD 2023
จำนวนที่เปิดรับ 124 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
14 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566
BIOFACH 2023
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว