ค้นหากิจกรรม
v
v
v
ค้นหา
 
31 ต.ค. 2566 - 5 พ.ย. 2566
กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า American Film Market 2023 (AFM 2023)
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
โครงการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Gamescom Asia 2023
จำนวนที่เปิดรับ 5 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
โครงการงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2023
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
27 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
โครงการเข้าร่วมงาน Kre8tif! Conference 2023
จำนวนที่เปิดรับ 4 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
21 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566
กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโ...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
16 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566
โครงการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2...
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
14 มี.ค. 2566 - 15 มี.ค. 2566
กิจกรรมนัดหมายเจรจาธุรกิจนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบออนไลน์
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
13 มี.ค. 2566 - 23 มี.ค. 2566
โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าอุตสาหกรรม (ผ่านระบบออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์