ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
7 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกในงาน Maison & Objet 2023 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่ง...
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566
โครงการสร้างการรับรู้สินค้าสุขภาพและความงาม ณ กรุงฮานอย
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
29 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
กิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าสำหรับแม่และเด็กในกัมพูชา
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
5 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
งานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2023
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
29 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
โครงการกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ณ ประเทศเกาหลีใต...
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 พ.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพารา
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
11 พ.ค. 2566 - 13 ก.ย. 2566
โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (กิจกรรมเสวนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์)
จำนวนที่เปิดรับ 160 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
11 พ.ค. 2566 - 13 ก.ย. 2566
โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทยรุ่นที่ 6 (กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแบรนด์)
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
18 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566
โครงการส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีสู่ตลาดโลกในงาน Milan Design Week 2023
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2566
โครงการส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ Smart Value Creation 2023
จำนวนที่เปิดรับ 120 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 มี.ค. 2566 - 25 มี.ค. 2566
ADFEST 2023
จำนวนที่เปิดรับ 7 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 มี.ค. 2566 - 9 มี.ค. 2566
T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
จำนวนที่เปิดรับ 70 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 มี.ค. 2566 - 25 พ.ค. 2566
กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ส...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว