ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
14 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรมข้าวในงาน Thailand Rice Fest 2023
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
13 ธ.ค. 2566 - 13 ธ.ค. 2566
กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก : T Mark Clinic 1 ประจำปี 2567
จำนวนที่เปิดรับ 70 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
6 ธ.ค. 2566 - 8 ธ.ค. 2566
โครงการงานแสดงสินค้า Asia TV Forum & Market Singapore (ATF 2023)
จำนวนที่เปิดรับ 5 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
24 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566
กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ภายในงานแสดงสินค้า TIFFCOM 2023 ประเทศญี...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
10 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ...
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
25 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566
กิจกรรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ธุรกิจแฟชั่นสู่สากล
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566
โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกในงาน Maison & Objet 2023 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่ง...
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
6 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ Cartoon Characters ไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2566 (...
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
17 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566
T Mark Clinic ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566
โครงการสร้างการรับรู้สินค้าสุขภาพและความงาม ณ กรุงฮานอย
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
29 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
กิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าสำหรับแม่และเด็กในกัมพูชา
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
5 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
งานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2023
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
29 พ.ค. 2566 - 3 มิ.ย. 2566
โครงการกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ณ ประเทศเกาหลีใต...
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 พ.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพารา
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
11 พ.ค. 2566 - 13 ก.ย. 2566
โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (กิจกรรมเสวนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์)
จำนวนที่เปิดรับ 160 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
11 พ.ค. 2566 - 13 ก.ย. 2566
โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทยรุ่นที่ 6 (กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแบรนด์)
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566
โครงการส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีสู่ตลาดโลกในงาน Milan Design Week 2023
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2566
โครงการส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ Smart Value Creation 2023
จำนวนที่เปิดรับ 120 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
23 มี.ค. 2566 - 25 มี.ค. 2566
ADFEST 2023
จำนวนที่เปิดรับ 7 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 มี.ค. 2566 - 9 มี.ค. 2566
T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
จำนวนที่เปิดรับ 70 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 มี.ค. 2566 - 25 พ.ค. 2566
กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ส...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว