ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
v
ค้นหา
 
5 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
งานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2023
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566
โครงการส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีสู่ตลาดโลกในงาน Milan Design Week 2023
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
18 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2566
โครงการส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ Smart Value Creation 2023
จำนวนที่เปิดรับ 120 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
23 มี.ค. 2566 - 25 มี.ค. 2566
ADFEST 2023
จำนวนที่เปิดรับ 7 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
9 มี.ค. 2566 - 9 มี.ค. 2566
T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
จำนวนที่เปิดรับ 70 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
7 มี.ค. 2566 - 25 พ.ค. 2566
กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ส...
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว