โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศอินโดนีเซีย)
21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565
ประเภท : Online Business Matching
จำนวนเปิดรับ : 15 ราย
โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศอินโดนีเซีย) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียนและหลักสูตรการเรียนระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและอินโดนีเซีย
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
15 มีนาคม 2565 - 25 เมษายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
JAKARTA ,Jakarta ,อินโดนีเซีย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. อนุบาล
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. สถาบันการศึกษา
5. การศึกษาพิเศษ
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศอินโดนีเซีย) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียนและหลักสูตรการเรียนระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและอินโดนีเซีย
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศานตมล -
2. นางสาวพภัสสรณ์ สุทธิจารจิตร์
3. นางสาวชนากานต์ โกมาสังข์
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8424, 02-507-8153, 02-507-8398
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. Company Profile Form (การศึกษา 65).pdf
2. ใบสมัครเข้าร่วม Education 65.pdf
รายละเอียดโครงการ Education อินโดนีเซีย 2565.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. โบว์ชัวสินค้า
2. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ