โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศกัมพูชา)
25 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565
ประเภท : Online Business Matching
จำนวนเปิดรับ : 15 ราย
โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศกัมพูชา) เพื่อขยายตลาดการค้าการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในประเทศกัมพูชา ส่งเสริมและผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าต่างประเทศ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 มิถุนายน 2565 - 25 มิถุนายน 2565
วันที่รับสมัคร :
15 มีนาคม 2565 - 29 เมษายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
,กัมพูชา
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
กลุ่มสินค้า :
1. งานบริการอาหาร
2. งานฝึกอบรมและการศึกษา
3. งานสปา/เสริมความงาม
4. อื่นๆ
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศกัมพูชา) เพื่อขยายตลาดการค้าการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในประเทศกัมพูชา ส่งเสริมและผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าต่างประเทศ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศานตมล -
2. นางสาวพภัสสรณ์ สุทธิจารจิตร์
3. นางสาววิสสุตา สมงาม
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8398, 02-507-8153, 02-507-8424
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. Company Profile Form.pdf
2. ใบสมัครเข้าร่วม Franchise 65.pdf
3. รายละเอียดข้อมูลโครงการ.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. โบว์ชัวสินค้า
2. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ