โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจบริหารการจัดงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศเกาหลีใต้)
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
จับคู่เจรจาธุรกิจ
ออนไลน์ Online
กรุงโซล
เกาหลีใต้
18 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565
19 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
13 ราย
การจัดนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเกาหลีใต้ในธุรกิจบริหารการจัดงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
1. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
ใบสมัครเข้าร่วม OBM Event 65.pdf
Company Profile Form (OBM Event 65).pdf
รายละเอียดโครงการ OBM Event 65.pdf
กรุงโซล ,Seoul ,เกาหลีใต้
งานบริการการค้า
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
นางสาวศานตมล แก้วเงิน
นางสาวชนากานต์ โกมาสังข์
02-507-8398, 02-507-8396
-
ย้อนกลับ