โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจบริหารการจัดงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในรูปแบบออนไลน์ (ประเทศเกาหลีใต้)
18 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565
ประเภท : Online Business Matching
จำนวนเปิดรับ : 13 ราย
การจัดนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเกาหลีใต้ในธุรกิจบริหารการจัดงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
18 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
19 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
กรุงโซล ,Seoul ,เกาหลีใต้
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
กลุ่มสินค้า :
1. งานบริการการค้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
13 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
การจัดนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเกาหลีใต้ในธุรกิจบริหารการจัดงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศานตมล แก้วเงิน
2. นางสาวชนากานต์ โกมาสังข์
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8398, 02-507-8396
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัครเข้าร่วม OBM Event 65.pdf
Company Profile Form (OBM Event 65).pdf
รายละเอียดโครงการ OBM Event 65.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ