งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LogistiX 2023)
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค
ไทย
17 ส.ค. 2566 - 19 ส.ค. 2566
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
50 ราย
งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นเวทีแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ผ่านการนำเสนอสินค้า บริการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

หมายเหตุ:
1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม
2. การก่อสร้างคูหา
- คูหามาตรฐาน : ขนาด 4x3 ตารางเมตร อัตรา 11,500 บาท ประกอบด้วย โต๊ะสี่เหลี่ยม จำนวน 1 ตัว ตู้เก็บของล็อคได้ จำนวน 1 ตู้ เก้าอี้ จำนวน 3 ตัว ถังขยะ จำนวน 1 ใบ สปอตไลต์ 100 วัตต์ จำนวน 3 ดวง และปลั๊กไฟ 5 แอมป์
- พื้นที่เปล่า : ไม่เสียค่าพื้นที่ แต่ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง-ตกแต่งคูหาเอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. ทะเบียนธุรกิจ
1. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
3. เอกสารรับรองการส่งออก
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (โดยจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51)
ข้อมูลงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-Logistix 2023).pdf
หนังสือเชิญผู้ประกอบการสมัครเป็น Exhibitor งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LogistiX 2023).pdf
ใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LogistiX 2023).pdf
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
MATERIAL HANDLING WAREHOUSE & LOADING LOGISTICS IT & E-LOGISTICS PACKING TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
นางสาวอิษยา อนิวรรตน์
นางสาวรวิภา อากาศโชติ
นางสาวบุญตา มะหา
นางสาวกมลพร ไพศาล
02-507-8434
-
ย้อนกลับ