โครงการคณะผู้แทนการค้าเจรจาการค้าในประเทศมัลดีฟส์ 2566
13 มีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 20 ราย
เป็นกิจกรรมเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายพันมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดมัลดีฟส์ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแหล่งระดับโลก ทำให้มีการขยายตัวของโรงแรมและรีสอร์ต รวมถึงร้านอาหาร คาเฟ่ และธุรกิจค้าปลีกใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกเริ่มคลี่คลายและการเดินทางระหว่างประเทศสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้ว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนประเทศมัลดีฟส์ฟื้นตัวจนเกือบใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ และมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ สินค้าเกือบทั้งหมดที่ใช้อุปโภคบริโภคภายในประเทศยังคงพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจและการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทยเข้าสู่ตลาดประเทศมัลดีฟส์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
13 มีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
16 ธันวาคม 2565 - 13 มกราคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
,อินเดีย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. กลุ่มสินค้าเกษตร
2. กลุ่มสินค้าอาหาร
3. กลุ่มสินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม
4. กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
5. กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ
6. กลุ่มสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย
7. กลุ่มสินค้าสิ่งทอภายในบ้าน
8. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
9. กลุ่มสินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ
10. กลุ่มสินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
11. กลุ่มงานบริการการค้า
12. ผลไม้
13. สุขภาพ ความงาม และสปา
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นกิจกรรมเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายพันมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดมัลดีฟส์ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแหล่งระดับโลก ทำให้มีการขยายตัวของโรงแรมและรีสอร์ต รวมถึงร้านอาหาร คาเฟ่ และธุรกิจค้าปลีกใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกเริ่มคลี่คลายและการเดินทางระหว่างประเทศสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้ว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนประเทศมัลดีฟส์ฟื้นตัวจนเกือบใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ และมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ สินค้าเกือบทั้งหมดที่ใช้อุปโภคบริโภคภายในประเทศยังคงพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจและการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทยเข้าสู่ตลาดประเทศมัลดีฟส์
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวฐิตา พลายรักษา
เบอร์โทรติดต่อ :
025078209, 025078239-40
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. ข้อมูลการรับสมัคร Trade Mission Maldives 2023.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Trade Mission Maldives 2023.pdf
4. Company Profile โครงการ Trade Mission Maldives 2023.pdf
หนังสือครุฑ ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Company Profile/Resume
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
5. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
7. ทะเบียนธุรกิจ
8. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
ไม่ระบุ
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ